Çalışma Alanlarımız

Anksiyete Bozuklukları

Yaygın anksiyete bozukluğu

Panik bozukluğu

Özgül fobi

Sosyal fobi

Konuşma ve dile özgü gelişimsel bozukluklar

Öğrenme bozuklukları

Motor işlevlerin özgül gelişimsel bozukluğu

Basmakalıp ( stereotipik) hareket bozukluğu

Zihinsel gelişim gerilikleri

Tik bozuklukları

Dışa atım bozuklukları

Enürezis

Enkoprezis

Otizm spektrum bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Karşıt olma karşı gelme bozukluğu

Davranım Bozukluğu

Ayrılık anksiyetesi bozukluğu

Obsesif kompulsif Bozukluk

Travma sonrası stres bozukluğu

Tepkisel bağlanma bozukluğu

Selektif Mutizm

Duygudurum Bozuklukları

Depresif Bozukluklar

Bipolar duygudurum bozukluğu

Yeme bozuklukları

Bebek ya da küçük çocuklarda beslenme ve yeme bozuklukları

Ergenlerde yeme bozuklukları

Çocukluk çağı şizofrenisi

Kronik pediatrik hastalıklar

Evlat edinme

Kayıp karşısında çocuk ve ergen

Boşanma ve çocuk

Sınav Kaygısı

İntihar davranışı

Cinsel kimlik bozuklukları

Dürtü kontrol bozuklukları

Alkol ve madde kullanım bozukluğu

Uyku ve uyku bozuklukları

Uyum bozukluğu

Diğer konular